Kiến Thức Quản lý

7 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA JEFF BEZOS

Nguyễn Ngọc Minh Thu
tháng 1 2019 — 353 lượt xem Chuỗi cung ứng quản trị doanh nghiệp